OM VÄSTSVENSKA TAROTFÖRENINGEN

Den ultimata spelupplevelsen

Västsvenska tarotföreningen är en spelförening i västsverige. Föreningen bildades år 2021 och har sitt säte i Göteborgs stad. 


VTF:s medlemmer är några av de främsta tarotspelarna i landet och medverkar regelbundet väl i svenska mästerskapeter och andra tävliningar. Det är därför rimligt att säga att VTF idag den bästa, äldsta och största föreningen för fransk tarot i Sverige. Om kortspelet fransk tarot

Din perfekta spelupplevelse börjar här

Inledning

Spelet Fransk tarot är ett tarotkortspel som tar tricks och spelas av tre till fem spelare med en traditionell tarotlek med 78 kort. Spelet är det näst mest populära kortspelet i Frankrike och spelas även i fransktalande Kanada och i Sverige. I Frankrike är spelet känt som jeu de Tarot.


Frankrike var ett av de två första länderna utanför Italien som började spela tarot, det andra var Schweiz. Olika former av tarotspel har spelats sedan 1500-talet. Den formen som nu är dominerade har sitt ursprung Bourgogne-Franche-Comté och har existerat sedan 1800-talet.


Namnet Fransk tarot används för att särskilja kortspelet från andra användningar av tarotleken som är mer bekanta i amerika och engelsktalande länder, särskilt de kortlekar som används för kartmani och andra spådomsändamål, och även för att skilja det från andra kortspel som spelas med en tarotlek. Den regel som skiljer fransk tarot från andra former av tarotspel är övertrumfningsregeln.


Historia 

Kortspel dök upp i Europa mot slutet av 1300-talet och kan ha introducerats först genom Italien eller Katalonien. Tarotkort förekommer första gången i mitten av 1400-talet i Italien. Ursprungligen kallades korten för trionfi, vilket betyder "triumf", varifrån namnet "trumf" kommer. I Italien började korten senare kallas för tarocchi. Både det italienska ordet tarocchi och det franska ordet tarot förekommer från tidigt 1500-tal och framåt, även om det är oklart om det ena härrörde från det andra.


Tarot introducerades i Frankrike i början av 1500-talet som en konsekvens av det första och andra italienska kriget (1494–1522) och förekommer återkommande i fransk litteratur från samma tidpunkt.  Under 1600-talet hade tarotspel blivit mer populärt i Frankrike än schack.


I Frankrike förblev tarotspel populärt fram till mitten på 1600-talet. Därefter avtog dess popularitet stadigt till den punkt där spelet under 1700-talet knappt spelades utanför Provence-regionen. Spelet upplevde en renesceance under slutet av 1700- och 1800-talen. De ursprungliga italienska korten som kännetecknas av Tarot de Marseille kom att ses som italienska och ersattes av franska mönster, särskilt Tarot Nouveau.


1973 (hela 48 år tidigare än VTF!) bildades den franska tarotfederationen (Fédération Française de Tarot) och i slutet av 1900-talet hade Fransk tarot blivit det näst mest populära kortspelet i Frankrike efter Belote. En del av anledningen till att Fransk tarot har bibehållit hög populäritet är det faktum att reglerna har varit mycket konsekventa varhelst spelet spelas. Det är dock viktigt att notera att detaljer om spelet utanför officiellt sanktionerade turneringar kan variera mellan olika spelföreningar. 


Kortleken

Tarotspelet spelas med en traditionell 78-korts tarotlek. Denna kortlek består av:


  • 21 numrerade trumfkort (atouts) numrerade från 1-21
  • Ett onumrerat trumfkort, d.v.s. en joker ("Ursäkten" eller "Dåren").
  • 56 kort uppdelade i fyra färger med 14 kort vardera.


De 56  färger består av 10 numrerade "pip-kort" (dvs vanliga kort) från 1 till 10 ("Ässet" har alltid det lägsta värdet och så är det markerat med nummer 1 istället för "A" som är vanligt i kortlekar med 52 kort) och fyra "ansiktskort"; betjänten (liten knekt), kavaljeren (riddare, stor knekt; ses inte i kortlekar med 52 kort), Dame (drottning) och Roi (kung).


 

Regler

Bli en bättre människa genom att lära dig reglerna!

Regler

Fransk tarot kan spelas med 3 till 5 spelare. 4-spelaresvarianten brukar anses vara den mest utmanande och är den som spelas i tävlingar. Följande regler gäller för 4 spelare.


Rangordning av korten

Trumfkorten räknas från 1-21. 


Rangordningen av hjärter, klöver, ruter och spader från toppen är:

Kung, Dam, Riddare, Knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Äss).


Det finns tre kort som är av särskild betydelse i spelet: 1 trumf ("Ettan", "le petit" eller "Lillen"), 21 trumf ("Tjugoettan", "le monde" eller "Världen", ett kvarhållande från namnet av detta kort i Marseilles tarot), och jokern. Dessa kort kallas oudlers ("honors" på engelska och "odlare" på svenska). När man tar en odlare sänks poängtröskeln som behövs för att uppfylla kontraktet.


Kortens värde


Kortens utdelning 

Inför den första given drar varje spelare ett kort för att avgöra vem som börjar blanda kortleken; personen med det lägsta kortet delar ut först, med spader > hjärtan > ruter > klöver som tiebreak. Alla trumf rankas högre än vilket kort som helst; om någon drar jokern måste denne dra ett nytt kort. Därefter kommer spelaren till höger (moturs) att vara blandare av kortleken vid varje efterföljande affär.


Spelaren till vänster om blandaren kuperar kortleken. Därefter delar givaren till Dealern delar sedan ut hela kortleken, moturs, med början med spelaren till höger. Varje spelare tilldelas sina kort i "paket" med tre på varandra följande kort åt gången (de får vardera 6 sådana paket för totalt 18 kort). Dessutom delas en chien (lit. "hund", alt. "katt", "talon" eller "bo") med 6 kort ett kort i taget i mitten av bordet, samtidigt som det delas ut till de andra spelarna. Ett kort kan delas ut till hunden när som helst, men dealern får inte:ge hunden två kort i följd,ge hunden ett kort från mitten av en spelares "paket", ellerdela ut det första eller sista kortet i leken till hunden.En vanlig giltig dealerordning är spelare A → spelare B → hund → spelare C → dealer, men detta är bara en möjlig permutation och dealern är fri att uppfinna sin egen samtidigt som han följer reglerna ovan.En maldonne (misdeal) uppstår när dealern gör misstag i affären; om detta händer, delas handen om, antingen av samma dealer eller nästa i rotation. Spelare inspekterar, sorterar och utvärderar sina händer och går sedan vidare till budrundan.

VÅRA medlemmar

Omdömen

Lita inte blint på vårt ord. Se vad våra medlemmar säger om oss. Våra medlemmar uppskattar vår högkvalitativa förträfflighet vad gäller kortspelsarrangemang och delar gärna med sig av sina erfarenheter.

VTF är världens bästa förening!


- Ordf Karl Larsson

Jag spelar gärna kort när jag inte umgås med mina grannar i trapphuset. 


- Margaux 

KONTAKTA OSS

Skicka ett

e-postmeddelande till VTF. 

Eller varför inte använda det trevliga kontaktförmuläret!